Вступ до зеленої економіки

Overview

Login to enrol Download syllabus

Green economy

Self-paced courses

10 hours

With certification

Ukrainian, Azeri, English, Spanish, French, Romanian, Mongolian, Armenian, Georgian

У цьому курсі ми ознайомимося з основними поняттями, інструментами реалізації політики та міжнародними рамковими документами у сфері інклюзивної зеленої економіки. 

Ласкаво просимо!

У цьому курсі ми ознайомимося з основними поняттями, інструментами реалізації політики та міжнародними рамковими документами у сфері інклюзивної зеленої економіки. Курс складається з п’яти модулів, поділених на теми. Почати можна з будь-якого модуля на ваш розсуд..

Якщо у вас виникнуть труднощі або виникнуть запитання, зверніться до нашої довідкової сторінки.

Цей курс розроблено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.

logos: Unep, EU and EU for environment project

Після завершення курсу учасники зможуть:

  • Описати передумови та основні поняття інклюзивної зеленої економіки на противагу звичайним бізнес-практикам
  • Визначити умови, які уможливили озеленення економіки
  • Окреслити основні можливості та труднощі в ключових галузях
  • Навести приклади національних стратегій і планів, спрямованих на сприяння розвитку інклюзивної зеленої економіки
  • Розрізняти міжнародні рамкові документи та ініціативи на підтримку інклюзивної зеленої економіки

Курс поділено на п’ять модулів:

  • Розуміння поточної ситуації: обґрунтування необхідності розвитку інклюзивної зеленої економіки
  • Зосередження на інструментарії: необхідні передумови для структурних змін
  • Визначення цілі: ключові галузі з високим потенціалом до «озеленення»
  • Визначення шляхів досягнення цілі: стратегії та планування для досягненні цілей політики
  • Допоміжні засоби: міжнародні рамкові документи та ініціативи на підтримку інклюзивної зеленої економіки

Після успішного виконання всіх тестових завдань ви отримаєте сертифікат про проходження курсу. Для кожного з п’яти модулів передбачене тестове завдання, в якому потрібно правильно відповісти на принаймні 70% запитань. Для проходження кожного тесту ви матимете три спроби.

Цей електронний курс розроблено під егідою Партнерства заради дій у сфері зеленої економіки (PAGE). PAGE об’єднує п’ять агенцій ООН: Програма ООН з довкілля, Міжнародна організація праці, Програма розвитку ООН, Організація ООН з промислового розвитку та Інститут ООН з навчання та досліджень. Поєднання їхніх функцій, компетенцій та мереж дає змогу забезпечити всебічну та комплексну підтримку країнам у розвитку інклюзивної зеленої економіки.

logos: Unep, EU and EU for environment project