Trẻ em & biến đổi khí hậu

Overview

Login to enrol Download syllabus

Climate change

Short courses

With certification

Vietnamese, English, Spanish, French

Khóa học này trình bày cách trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, làm thế nào để tăng cường khả năng phục hồi và cách họ có thể hành động để giải quyết thách thức này. Khóa học được chia thành năm phần và mất khoảng 2 giờ để hoàn thành.

Chào mừng!

Khóa học này trình bày cách trẻ em và thanh thiếu niên có thể bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, làm thế nào để tăng cường khả năng phục hồi và cách họ có thể hành động để giải quyết thách thức này. Khóa học được chia thành năm phần và mất khoảng 2 giờ để hoàn thành.

Một bài kiểm tra ngắn ở cuối cho phép bạn kiểm tra kiến ​​thức của mình. Sau khi hoàn thành với ít nhất 70% câu trả lời đúng, bạn sẽ nhận được chứng chỉ hoàn thành. Bạn có tối đa ba lần thử. Vui lòng truy cập chứng chỉ của bạn dưới chạm vào "Certification" trên trang khóa học chính.

Khóa học này có sẵn dưới dạng bản trình bày PDF và PowerPoint cho các mục đích học tập hoặc đào tạo ngoại tuyến. Mô-đun này cũng bao gồm các liên kết đến các nguồn lực khác của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu, cung cấp một cánh cổng dẫn đến thông tin chuyên sâu và cụ thể hơn.

Nếu bạn gặp bất kỳ khó khăn nào hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng tham khảo trang trợ giúp của chúng tôi.